ENERJİ

TEKSMAK  günümüz çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yer alan, kojenerasyon sistem ile; 2012 yılından beri enerji ve doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanıp, doğayı kirletmeden, kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz  hizmet ve üretim gerçekleştirmektedir.